Oefentherapie Cesar is een Paramedische behandelmethode gericht op de behandeling en voorkoming van lichamelijke klachten uitgaande van uw eigen bewegingsmogelijkheden. Oftewel, oefentherapeut Cesar is specialist in het onderzoeken van je manier van houding en bewegen en geeft adviezen en training hoe je dit kan veranderen om klachten te behandelen of te voorkomen.

De basisgedachte van oefentherapie Cesar:

  • Er is een optimaal grondpatroon van bewegen is aan te wijzen.
  • Iedereen kan een houdings- en bewegingsgewoonte ontwikkelen of veranderen via een gericht leerproces. Onbewust leert u een houding en manier van bewegen aan die niet altijd handig zijn om klachten te voorkomen of te verminderen. Dit kan ontstaan door uw leefstijl, persoonlijkheid, omgeving en/of medische klachten komen.

Samen met u gaat een oefentherapeut op zoek naar de oorzaak van de klachten en de zorg die u nodig heeft om uw klacht te verminderen. De beroepsvereniging heeft hier een mooi filmpje van gemaakt.

Verschil tussen fysiotherapeut en oefentherapeut

Een fysiotherapeut richt zich over het algemeen op het functioneren van een gewricht en de daar omheen liggende structuren. Men behandelt dat deel van het lichaam waar de klacht zich in manifesteert. Door middel van manuele handelingen, fysische therapie en oefeningen in de praktijk wordt de klacht verholpen.

De oefentherapeut is een specialist in het analyseren van bewegingen en het aanleren van beweeggedrag – dus hoe u omgaat met uw klachten. De oefentherapeut neemt hierin alle factoren van uw dagelijks leven mee. Door inzichten en informatie te geven over de klacht en invloeden op de klacht, coaching op het gebied van leefstijl, houding en beweging en/of door oefeningen te geven, wordt de klacht behandeld.

Wat kan ik voor u betekenen?

Kortom, het betekent dat ik u leer wat de oorzaak van de lichamelijke klacht kan zijn en wat je kan doen om dit te verminderen of te voorkomen.

De doelgroepen, waarin deze praktijk is gespecialiseerd, zijn:

  • Overbelastingsklachten – blijvende zeurende pijn in delen van het lichaam
  • Chronische pijn/vermoeidheid – aangesloten bij het Netwerk Chronisch Pijn
  • Fibromyalgie
  • Psychosomatische klachten
  • Ademhalingsklachten
  • Angst/paniek klachten
  • Burn-out en Bore-out
  • Bewegingsklachten bij verstandelijk en/of lichamelijke handicap

Wilt u meer weten over de werkwijze? Klik dan hier.
Heb je interesse? Wil je meer weten? Neem dan nu contact op.